Lectuurtips

Buis S. (2016), Mijn hoogbegaafde kind en ik (4de druk). Amersfoort: Nanda

Colins, J. (2015), Survivalgids voor hoogbegaafde pubers. Uitgeverij Pluspunt

D’Hondt, C, & Van Rossen, H. (2012), Hoogbegaafde kinderen op school en thuis. Een gids voor ouders en leerkrachten (6de druk). Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Dochy, F., & Schelfhout, W., & Janssens, S. (2009), Anders evalueren. Leuven: Campus Lannoo

Dweck, C. S. (2015), Mindset, de weg naar een succesvol leven  (4de druk). Amsterdam: Uitgeverij SWP

Gevaert, T. & Desmet, O. (2016), Slim onderpresteren aanpakken. Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Kieboom T. (2015), Als je kind (g)een Einstein is (15de druk). Lannoo Opvoeding

Kieboom, K. , & Verheye, D. (2012), De hoogbegaafdheid survivalgids (3de druk). Sint-Niklaas: Abimo Uitgeverij

Kieboom, K. , & Hermans, A. (2004), Hoogbegaafde leerlingen op de secundaire school.  Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Koenderink, T. & Louwerse, R. (2013), Is het voor een cijfer? Motivatie in het onderwijs: van containerbegrip naar hanteerbaar concept. Venlo: Novilo.

Koenderink, T. (2016), De 7 uitdagingen. De 7 uitdagingen in het onderwijs aan cognitief getalenteerde kinderen (2de druk). Venlo: Novilo bv

Rombout, E. & Molein, I. & Van Severen T. (2019), De Taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar (2de druk). Kalmthout: Pelckmans Pro

Sypré, S., Wegwijs met wijze kinderen. Verdiepingsopleiding hoogbegaafdheid (2018), Hoogbloeier

Sypré, S., Wegwijs met wijze kinderen. Expertopleiding hoogbegaafdheid (2019), Hoogbloeier

Schrover, E. (2015), Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Verrijkingstrajecten met effect. Assen: Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Tough, P. (2015), Een kwestie van karakter. Waarom doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid belangrijker zijn dan IQ . Amsterdam/Antwerpen: Business Contact

van der Spek, J. (2014), Je kunt het. Ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn thuis of in de klas. Hilversum: Pica

Verlinden, A. (2017), Studeren is voor strevers. Antwerpen: Manteau

Webb, J. T. , &  Amend, E. R. , & Gore, J. L. , & DeVries, A. R. (2013) , De begeleiding van hoogbegaafde kinderen (herziene editie). Assen: Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum