Lectuurtips

Berben, M. (2018), Differentiëren is te leren. Omgaan met verschillen in het vo en mbo. Amersfoort, CPS, 135 p.

Breedijk, J. & Nauta, N. (2019), Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst (6de druk). Amsterdam, Pearson, 192 p.

Colins, J. (2015), Survivalgids voor hoogbegaafde pubers. Maassluis, Uitgeverij Pluspunt, 73 p.

Cooper-Kahn, J. & Foster, M. (2014), Executieve functies versterken op school. Een praktische gids voor leerkrachten (4de druk). Amsterdam, Hogrefe Uitgevers, 157p.

de Boer, E., & Poell, J., & Schouten, E. (2012), Excellentie in ontwikkeling. Werken met een persoonlijk leerplan. Helvoirt, KPC Groep, 54 p.

Dijkstra, P. (2019), Zelfregulerend leren. Effectiever leren met leerstrategieën (6de druk). Amsterdam, Dijkstra & Boom Uitgevers, 172 p.

D’Hondt, C, & Van Rossen, H. (2012), Hoogbegaafde kinderen op school en thuis. Een gids voor ouders en leerkrachten (6de druk). Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 97 p.

Hattie, J. (2012), Leren zichtbaar maken. Beknopte uitgave (9de druk). Gent, Abimo Uitgeverij, 64 p.

Kagan, S. (2018), Coöperatieve leerstrategieën. Research, principes en de praktische uitwerking. Beknopte uitgave (4de druk). Rotterdam, Bazalt, 78 p.

Keijzer, J. & van Gils, D., & Verheggen, K. (2018), Differentiëren in alle vakken. 101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs. Bussum, Uitgeverij Coutinho, 127 p.

Keijzer, J. & van Gils, D., & Verheggen, K. (2016), Differentiëren in het talenonderwijs. Kleine ingrepen, grote effecten. Bussum, Uitgeverij Coutinho, 269 p.

Kieboom, T. (2007), Hoogbegaafd. Als je kind (g)een einstein is. Tielt, Lannoo, 235 p.

Koenderink, T. (2012), De 7 uitdagingen. De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.. Venlo, Novilo, 167 p.

Koenderink, T. (2015), Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk. Handboek voor het vormgeven van talentbeleid op de basisschool. Venlo, Novilo, 216 p.

Nelis, H., & van Sark, Y. (2018), Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten (6de druk). Utrecht/Antwerpen, Kosmos Uitgevers, 288 p.

Rombaut, E., & Molein, I. & Van Severen, T. (2019), De taxonomie van bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar (2de druk). Kalmthout, Pelckmans Pro, 271 p.

Schrover, E. (2015), Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Verrijkingstrajecten met effect. Assen, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, 196 p.

Verlinden, A. (2017), Studeren is voor strevers! Antwerpen, Manteau, 222 p.

Webb, T.W., & Gore, J.L. & Amend, E.R. & DeVries, A.R. (2013), De begeleiding van hoogbegaafde kinderen (herziene editie).  Assen, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, 336 p.