Webinars

Positieve mindset bij jouw student op dinsdag 8 december – 19.30u.

Programma 2021 volgt weldra šŸ˜‰

  • Hoogbegaafdheid bij jongeren
  • Perfectionist, ontsnapper of criticus: drie keer verschillend, drie keer onderpresteren
  • Verrijken op school: wat kan de school voor jouw kind doen?
  • Faalangst
  • … en nog enkele andere thema’s